INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jako Inspektor Ochrony Danych świadczę usługi: przeprowadzania audytu, wdrażania RODO oraz szkolenia personelu. Pełniąc funkcję zewnętrznego IOD monitoruję utrzymanie systemu ochrony danych osobowych w zgodności z RODO.

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych wie jak:


Co wchodzi w skład usługi IOD?

Usługa Zewnętrzny IOD
Powołanie Inspektora Ochrony DanychTAK
Przeprowadzanie cyklicznych audytów RODO zakończonych raportami dla osób zarządzającychTAK
Prowadzenie audytów u podmiotów, którym powierzane są daneTAK
Przygotowywanie i aktualizację wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zgodności z RODOTAK
Przygotowywanie zgłoszeń o naruszeniach ochrony danych do PUODO oraz osób, których dane dotycząTAK
Bieżące doradztwo dla administratora i jego pracowników we wszystkich aspektach związanych z ochroną danychTAK
Pełnienie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotycząTAK
Zarządzanie projektem wdrożenia postanowień RODO, posiadającego bazę wiedzy dla klientów, a także wszystkie wykonane dla organizacji zadania wraz z przekazywanymi dokumentamiTAK
Szkolenia stacjonarne dla nowych pracowników, oraz szkoleń przypominających. Organizowanie cyklicznych akcji budujących świadomość ochrony danych osobowychTAK
Średni czas reakcji (godzinach pracy)12h
Pełnienie dyżuru eksperckiego w siedzibieOd 4h/ miesiąc
Liczba wizyt w siedzibie w miesiącuOd 1 wizyty/miesiącWybierz plan IOD zgodny z Twoimi celami

PEŁNOMOCNIK DS. ODO- PAKIET ELASTYCZNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH- PAKIET REGULARNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH- PAKIET DOPASOWANY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH-PAKIET ELASTYCZNY
Bez limitu godzin
Elastyczny pakiet zależy od czasu poświęconego w miesiącu. Dedykowany podmiotom, których działalność nie opiera się na przetwarzaniu danych osobowych, jednak potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc.

od 10h/ miesiąc
Stały pakiet godzinowy, rozliczany co miesiąc stałą kwotą. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na miesiąc następny. Dedykowany podmiotom, których działalność opiera się na przetwarzaniu danych w małej skali oraz potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc w ramach ryczałtu godzinowego.

od 10 h/ miesiąc
Stały pakiet godzinowy, rozliczany co miesiąc stałą kwotą. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na następne okresy rozliczeniowe. Dedykowany podmiotom, których działalność opiera się na przetwarzaniu danych oraz potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc w ramach ryczałtu godzinowego.

Bez limitu godzin
Elastyczny pakiet zależy od czasu poświęconego w miesiącu. Dedykowany podmiotom, których działalność opiera się na przetwarzaniu danych na duża skalę oraz potrzebujących bieżącego wsparcia co miesiąc w ramach nieograniczonego zasobu godzinowego.

Plusy
Brak wymogu minimalnych godzin obsługi
Niższa cena za godzinę (-15%)
Opłata ponoszona jest tylko za wykorzystane godziny

Plusy
Niższa cena za godzinę obsługi w budżecie (-15%)
Pewność ponoszonego kosztu co miesiąc

Plusy
Elastyczność przenoszenia niewykorzystanych dni pomiędzy miesiącami
Pewność ponoszonego kosztu
Godziny wykraczające poza uzgodniony budżet w cenie regularnej, realizowane po akceptacji klienta

Plusy
Opłata ponoszona jest tylko za wykorzystane godziny w ciągu miesiąca
Realizacja godzin zgodnie z zapotrzebowaniem godzinowym klienta
Minusy
Brak powołania IOD
Minusy
Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następne miesiące
Możliwość stopowania projektów po wyczerpaniu budżetu godzinowego
Wyższa cena godziny wykraczającej poza budżet
Minusy
Regularna cena za godzinę obsługi
Minusy
Wyższa cena godziny ob.
Zawiadomienie PUODO

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podmiot, który wyznaczył IOD, w ciągu 14 dni od dnia wyznaczenia ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).Kontakt

Ewa Binkowska Joda Consulting
42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13
+48 579 203 035
ewa@joda.com.pl
www.joda.com.pl

Chcesz otrzymać szczegółową ofertę?

Kto będzie przetwarzał moje dane i w jakim celu?

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Binkowska Joda Consulting 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku wyrażenia odrębnych zgód Pani/Pana dane będą przetwarzane również w późniejszych celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym usługi hostingowe.
Jakie prawa mi przysługują?
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażnia zgody);
h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.
W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: ewa@joda.com.pl


Polityka cookies

Photo on Visualhunt.com
Copyright © 2018 - 2019 BMC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Writed by Marcin Łazaj e-mail: marcin@bmc24.pl

Wizyt: teraz: 1; wszystkich: 16387;